• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przebieg i efekty kontroli w 2014 roku

Drukuj PDF

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Tychy
Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin kontroli: od 15.05.2014 do 29.05.2014
Zakres: Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, gospodarka majątkiem trwałym oraz prawidłowość, gospodarność i celowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w latach 2012-2014
Protokół z kontroli z dnia: 16.06.2014

Wystąpienie pokontrolne z dnia: 24.06.2014

Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne z dnia: 30.06.2014

 

 

Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin kontroli: 8.10.2014
Zakres: Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Protokół z kontroli z dnia: 23.03.2015

Wystąpienie pokontrolne z dnia: 7.07.2015

Wytworzył: Justyna Musiał
Data informacji: 2014-07-01 13:41:44
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2014-07-01 15:41:44
Odsłon: 600
Dziennik zmian