• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej Galerii Sportu-postępowanie II

Drukuj PDF

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: „ARANŻACJA POMIESZCZEŃ NA STADIONIE MIEJSKIM W TYCHACH NA CELE TYSKIEJ GALERII SPORTU- postępowanie II, powtórzone"


Szczegóły według załączników

Wytworzył: Justyna Musiał
Data informacji: 2015-10-15 17:51:08
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2015-10-15 19:51:08
Odsłon: 386
Dziennik zmian