• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przebieg i efekty kontroli w 2016 roku

Drukuj PDF

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku

Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin kontroli: 12.02.2016, 16.02.2016, 18.02.2016, 26.02.2016
Zakres kontroli:

- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Protokół z kontroli z dnia: 26.02.2014

 

Wytworzył: Jadwiga Rudnicka
Data informacji: 2016-04-05 08:58:06
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2016-04-05 10:58:06
Odsłon: 303
Dziennik zmian