• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Drukuj PDF

1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Muzeum Miejskie w Tychach, z siedzibą przy pl. Wolności 1, 43-100 Tychy, tel. 32/327 18 20 - 22, zwane dalej Muzeum.

2. Informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Muzeum udostępniane są do ponownego wykorzystania:
a) poprzez opublikowanie w BIP,
b) poprzez udostępnienie na stronie internetowej Muzeum http://muzeum.tychy.pl/wirtualne/; http://tgs.tychy.pl/
c) poprzez media społecznościowe:
- facebook: https://www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-w-Tychach-501976633171333/; https://www.facebook.com/TyskaGaleriaSportu/;
- youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4ILARpbJphrmpzWf9RNmRQ
d) na podstawie wniosku o udostępnienie lub/i przekazanie w celu ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego.

3. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie internetowej Muzeum http://muzeum.tychy.pl/wirtualne/ w zakresie muzealiów znajdujących się w domenie publicznej łączy się z obowiązkiem podania źródła i autora o ile jest znany.

4. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie internetowej Muzeum http://muzeum.tychy.pl/wirtualne/ w zakresie muzealiów nie znajdujących się w domenie publicznej wymaga złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2 ppkt d.

5. Wniosek skierowany do Muzeum, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. winien zawierać w szczególności:
a) informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
b) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
c) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,
d) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
e) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Muzeum.

6. Muzeum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

7. Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum:
a) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
b) informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
c) składa ofertę zawierają warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji,
d) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

8. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 7 ppkt c może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

9. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

10. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego z art.18 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-08-03 05:22:49
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-08-03 07:23:44
Odsłon: 1012
Dziennik zmian