• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przebieg i efekty kontroli w 2009 roku

Drukuj PDF

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Tychy
Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin rozpoczęcia kontroli: 10.02.2009
Termin zakończenia kontroli: 20.02.2009
Zakres: Kontrola wydatków poniesionych w latach 2007-2009
Protokół z kontroli a dnia 18.03.2009
Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.04.2009
Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 8.05.2009

 

Podmiot kontrolujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin rozpoczęcia kontroli: 3.12.2009
Termin zakończenia kontroli: 3.12.2009
Zakres: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Sprawozdanie stanu realizacji decyzji pokontrolnej Komendanta Miejskiego PSP w Tychach nr 371/2008 z dnia 15.12.2009
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 12.12.2009

Wytworzył: Jadwiga Rudnicka
Data informacji: 2012-01-16 08:27:33
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2012-01-16 09:29:22
Odsłon: 635
Dziennik zmian