• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przebieg i efekty kontroli w 2011 roku

Drukuj PDF

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Muzeum Miejskie w Tychach
Termin przeprowadzenia kontroli: 12, 18, 20, 27. 05. 2011
Zakres: przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń ze stanowiska pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Protokół z kontroli z dnia 27.05.2011
Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.05.2011
Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne z dnia 15.06.2011

Wystąpienie pokontrolne i protokół nie podlegają publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Wytworzył: Jadwiga Rudnicka
Data informacji: 2012-01-16 08:30:50
Opublikował: Justyna Musiał
Data publikacji: 2012-01-16 09:32:20
Odsłon: 687
Dziennik zmian